Privaatsustingimused

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Eesti Metodisti Kiriku Tallinna kogudus (edaspidi andmetöötleja).

Isikuandmete töötlemine Raamatupood Logos veebipoes

 1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
 2. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

Ees- ja perekonnanimi;
Telefoninumber;
E-posti aadress;
Kohaletoimetamise aadress;
Arvelduskonto number;
Maksekaardi detailid.

 1. Andmetöötleja töötleb veebipoes registreeritud kasutajate isikuandmeid taotleja soovil ja kasutustingimustega nõustumisel. Raamatupood Logos kliendiks liitumisel kasutaja nõustub kehtivate Raamatupood Logos tingimustega ja kinnitab oma nõusolekut tema isikuandmete (sh tema poolt esitatud isikuandmete ja tema poolt Raamatupood Logos kliendina sooritatavate ostude andmete) töötlemiseks poe käesolevates tingimustes toodud viisidel ja eesmärkidel.
 2. Andmetöötleja töötleb isikuandmeid  müügitehingu teostamise, tarne täitmise eesmärgil, Raamatupood Logos  veebipoe liikmetele suunatud toodete ja teenuste pakkumiseks, küsitluste korraldamiseks ning loosimiste läbiviimiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
 3. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
 4. Andmetöötleja töötleb andmeid ainult ulatuses, mis on vajalik müügi teostamiseks ja klientide parimaks teenindamiseks ning andmeid säilitatakse turvaliselt vastavalt kehtivatele seadustele.
 5. Raamatupoe klient vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Klient on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

Isikuandmete muutmine

 1. Raamatupood Logos veebipoe kasutajate andmete muutumisel palume kliendil muuta ise oma andmed Raamatupood Logos veebipoe kontol, logides ennast eelnevalt sisse aadressil www.logos.ee või pöörduda andmete muutumiseks klienditoe poole aadressil info@logos.ee või helistades numbril 51983555.
 2. Raamatupood Logos veebipoe kasutajate kontaktandmeid uuendatakse automaatselt vastavalt veebipoes esitatud uutele kontaktandmetele.

Isikuandmetega tutvumine ja isikuandmete ülekandmine

 1. Raamatupood Logos veebipoe kasutajatel on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega kodulehel aadressil www.logos.ee. Samuti on võimalik saada infot enda kohta töödeldavate isikuandmete kohta pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega Raamatupood Logos poole aadressil info@logos.ee.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmine ja isikuandmete kustutamine

 1. Raamatupood Logos veebipoe kasutajatel on igal ajal õigus tagasi võtta otseturunduse nõusolekut (info edastamine sooduspakkumiste ja kampaaniate kohta, uudiskirjad), pöördudes Raamatupood Logos klienditoesse
 2. Raamatupood Logos veebipoe kasutajatel on igal ajal õigus loobuda enda isikuandmete töötlemisest ja nõuda oma andmete kustutamist.
 3. Raamatupood Logos vastab kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab, kas ja milliseid meetmeid on Raamatupood Logos taotluse lahendamiseks rakendanud.

Raamatupood Logos klientide isikuandmete säilitamine

 1. Raamatupood Logos veebipoes säilitatakse kliendi isiku- ja ostuandmeid 10 aastat arvates konto viimasest kasutamisest (mitte-aktiivne konto) ning peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse. Isikuandmed kustutatakse enne nimetatud tähtaega juhul, kui klient teeb raamatupoele vastavasisulise taotluse. Ühekordse ostu korral, kontot registreerimata, säilitatakse andmeid 10 aastat arvates ostu sooritamisest.

Raamatupood Logos isikuandmete vastutav töötleja ja vaidluste lahendamine

 1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Eesti Metodisti Kiriku Tallinna kogudus.
 2. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Raamatupood Logos juhiste järgi ning volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete kaitse.
 3. Raamatupood Logos raames isikuandmete töötlemise kohta küsimuste tekkimisel on klientidel igal ajal õigus ühendust võtta Raamatupood Logos andmekaitsespetsialistiga aadressil tallinn@metodistikirik.ee
 4. Juhul, kui Raamatupood Logos klient leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

Muud tingimused

Raamatupood Logosel on õigus ühepoolselt muuta Raamatupood veebipoe tingimusi ja hinnakirja.

Raamatupood Logosega seotud küsimuste korral palume võtta ühendust telefonil 51983555 tööpäevadel kl 10 – 17 või meiliaadressil info@logos.ee