Uus Testament CD 1 ja 2

CD

CD 1
Matteuse evangeelium
Markuse evangeelium
Luuka evangeelium
Johannese evangeelium

CD 2
Apostlite teod
Pauluse kiri roomlastele
Pauluse esimene kiri korintlastele
Pauluse teine kiri korintlastele
Pauluse kiri galaatlastele
Pauluse kiri efeslastele
Pauluse kiri filiplastele
Pauluse kiri koloslastele
Pauluse esimene kiri tessalooniklastele
Pauluse teine kiri tessalooniklastele
Pauluse esimene kiri Timoteosele
Pauluse teine kiri Timoteosele
Pauluse kiri Tiitusele
Pauluse kiri Fileemonile
Kiri heebrealastele
Jakoobuse kiri
Peetruse esimene kiri
Peetruse teine kiri
Johannese esimene kiri
Johannese teine kiri
Johannese kolmas kiri
Juuda kiri
Johannese ilmutus

14,00

Tootekood: 408009-EPS Kategooriad: ,

Kirjeldus

Uut Testamenti loevad:
Peeter Roosimaa, Andres Saumets ja Aare Vilu
Lugemisel on kasutatud 1997.aastal Eesti Piibliseltsi poolt välja antud Piiblit.

Lisainfo

Ilmumisaasta

2008

Formaat

CD

Väljaandja

Eesti Piibliselts